Προπτυχιακές Σπουδές

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Η Ιατρική Σχολή Αθηνών λειτουργεί από το 1837 έχοντας ενεργή δράση στα δρώμενα της χώρας μας αλλά και σε διεθνές επίπεδο. Κατά τη διάρκεια των χρόνων αυτών έχει επιτελέσει πολύ σημαντικό εκπαιδευτικό, ερευνητικό, κλινικό και κοινωνικό έργο. Σήμερα το εκπαιδευτικό έργο των 628 Καθηγητών της Σχολής αφορά άνω των 2.500 προπτυχιακών φοιτητών, 3.000 μεταπτυχιακών φοιτητών και 3.000 υποψηφίων διδακτόρων. Το πρόσφατο ερευνητικό έργο συμβάλει ώστε η Σχολή μας να συγκαταλέγεται σήμερα στις κορυφαίες Ιατρικές Σχολές παγκοσμίως, αφήνοντας πίσω της τα 2/3 των Αμερικανικών Ιατρικών Σχολών. Με ιδιαίτερη χαρά, σας καλωσορίζω στον ανανεωμένο διαδικτυακό ιστοχώρο της Ιατρικής Σχολής.

 

Καθηγητής Πέτρος Π. Σφηκάκης

Πρόεδρος Ιατρικής Σχολής Αθηνών

 

Χρήσιμα Banner

ERASMUS