Ε.Λ.Κ.Ε. ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΡΩΓΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΛΚΕ, ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

 

Το Γραφείο Υποστήριξης και Αρωγής Χρηστών της Ιατρικής Σχολής, στόχο έχει την ενημέρωση και παροχή πληροφοριών στα μέλη ΔΕΠ και στους συνεργάτες τους, σε θέματα που άπτονται των διαδικασιών του ΕΛΚΕ, τόσο των οικονομικών διαδικασιών διαχείρισης των έργων όσο και της καταγραφής ενδεχόμενων προβλημάτων κατά την πορεία διεκπεραίωσης των αιτημάτων.

Επιπροσθέτως αποτελεί «δίαυλο επικοινωνίας» με τα Τμήματα του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας, στο πλαίσιο της προσπάθειας για αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών προς τους συναλλασσόμενους.

Η στελέχωση του γραφείου είναι η ακόλουθη:

Υπεύθυνη: Έλενα Χρυσοπούλου

 

1. Γουδή (Κτήριο Διοίκησης, 2ος όροφος)

Τηλεφωνικό κέντρο: 210 746 2298 (ωράριο 10:00-15:00)

 

Ενημέρωση επί οικονομικών θεμάτων – διαχείριση έργων:

Χριστούλα Μητροπούλου

Στέλλα Πετρά

 

Θέματα Ακαδημαϊκών Υποτρόφων – Δωρεών

Γιούλη Καρλή

 

Πρωτόκολλο (ωράριο λειτουργίας 9:00 - 13:00)

Αρετή Χατζιάρα  (τηλ. 210 7462197)

 

2. Κτήριο Α.Κ.Ι.Σ.Α. – ΑΤΤΙΚΟΝ

Ενημέρωση επί οικονομικών θεμάτων – διαχείριση έργων:

Γιώργος Καρανικολής (τηλ. 210 7462950)

 

Πρωτόκολλο (ωράριο λειτουργίας 9:00 - 13:00)

Σοφία Αθανασιάδου (210 7462943)

 

Επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στη διεύθυνση

med-helpdesk-elke@med.uoa.gr

Καθημερινά 9:00 – 17:00 δυνατότητα συναντήσεων κατόπιν ραντεβού.