Προβολή εκδήλωσης

Προβολή εκδήλωσης

22.04.2019

Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος και υποβολής αίτησης στο πλαίσιο των Διμερών Προγραμμάτων Μορφωτικών Ανταλλαγών μεταξύ Ελλάδος και χωρών της αλλοδαπής έτους 2019

 

Επισυνάπτεται σχετικό έντυπο


Αρχεία:
S28BW-5e19042210120.pdf520 K